Soubor kázání pastora Michala Berana


2017-05-28 | Co říká Bible o křtu - 2. část | Kázání | Michal Beran

2017-05-14 | Co říká Bible o křtu - 1. část | Kázání | Michal Beran
2017-05-14 | Co říká Bible o křtu | Podrobná biblická studie (29 stran) | Michal Beran

2017-05-07 | Blahoslavený je ten, kdo by se nade mnou nepohoršil

2017-04-16 | Velikonoce - Kristovo vzkříšení nám dalo také...

2017-03-26 | Pokání - Co to znamená

2017-03-19 | Židům bylo svěřeno | Povídání s hostem na téma: Pohled do české židovské duše

2017-03-05 | Znovuzrození - Co to znamená

2017-02-19 | Jdi, spolupracuj a služ - Vize sboru

2017-02-12 | Dary Ducha Svatého - 05 - Neodolatelně taženi k ...

2017-02-05 | Večeře Páně - 04 - Jak ji vidí Bůh Otec a jak ji vidí křesťané (2) - Lukáš 15,1-32

2017-01-22 | Poznej Boží vůli pro svůj život - 01 | Praha - AC Dobrá zpráva

2017-01-15 | Dary Ducha Svatého - 04 - Pneumatikos - Nemocná duchovnost

2017-01-08 | Učme se od těch, kteří šli před námi

2016-12-18 | Vánoční kázání (2016) - Narodil se nám jedinečný

2016-12-04 | Večeře Páně - 03 - Jak ji vidí Bůh Otec a jak ji vidí křesťané (1) - Lukáš 15,1-32

2016-11-27 | Dary Ducha Svatého - 03 - Pneumatikos - Biblicky zdravá duchovnost

2016-11-06 | Večeře Páně - 02 - O co vlastně jde - Jan 6,47-69

2016-10-16 | Dary Ducha Svatého - 02 - Pneumatikos - Od tělesnosti k duchovnosti

2016-10-09 | Dary Ducha Svatého - 01 - Pneumatikos - Vysvětlení řeckého slova

2016-10-02 | Večeře Páně - 01 - Jan 13,1-38

2016-09-04 | Ti, kteří očekávají na Hospodina - Jen z knihy Izajáše

2016-08-28 | Požehnaný život v utrpení - 11 - Vyvoleni k požehnanému životu v utrpení

2016-08-21 | Požehnaný život v utrpení - 10 - Požehnaným utrpením dotlačeni k přiznání viny

2016-08-14 | Požehnaný život v utrpení - 09 - Josef je předobrazem toho, jak s námi pracuje Duch Svatý

2016-08-07 | Požehnaný život v utrpení - 08 - Josef je prorockým předobrazem Ježíše Krista

2016-07-31 | Požehnaný život v utrpení - 07 - Josefovi příbuzní - Juda - Utrpením nezměněn

2016-07-24 | Požehnaný život v utrpění - 06 - Malá odbočka s povzbuzením - Jen z knihy Žalmů

2016-07-17 | Požehnaný život v utrpení - 05 - Josefovi příbuzní - Lea - Vydrž, odměna za to stojí

2016-07-10 | Požehnaný život v utrpení - 04 - Josefovo utrpení - Boží plán

2016-07-03 | Požehnaný život v utrpení - 03 - Josefovo otroctví - Na čem se vyučil

2016-06-26 | Požehnaný život v utrpení - 02 - Josefovo dětství - Na čem vyrostl

2016-06-19 | Požehnaný život v utrpení - 01 - Něco málo o utrpení